Przejdź do:

Polnisches Institut Berlin

Es begann in Gdańsk

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Informacja  o  wyborze najkorzystniejszej oferty na  sprzedaż samochodu służbowego 
Ford S -MAX Sportvan Titanium 2.2 Instytutu Polskiego w Berlinie.

W  dniu  15  września  2017  r.  o  godz.  12.00.  w  siedzibie  Sprzedającego  nastąpiło 
otwarcie  ofert  w pisemnym  przetargu  na  sprzedaż  samochodu  osobowego  marki 
Ford S-Max. Cena wywoławcza wynosiła 4.200,- EUR. Do upływu terminu składania ofert wpłynęły 4 oferty następujących oferentów:

1.  Michael Müller / Berlin / 4 450,- EUR
2.  Grzegorz Piotrowski /  Zakroczym / 4 365,- EUR
3.  Maciej Skowroński / Warszawa / 4 655,- EUR
4.  Louis Held / Berlin  / 4 590,- EUR

Jako  najkorzystniejszą  wybrano  ofertę  Nr  3  złożoną  przez  Pana  Macieja 
Skowrońskiego zam. w Warszawie. Wybrana oferta spełnia wszystkie wymogi formalne i przedstawia najwyższą cenę. Wpłacone wadium zostanie zwrócone na konta bankowe oferentów.

Informacja jako PDF